LALELE, LALELE - prima premieră a anului la MACAZ
CinePOLSKA – filme poloneze la București
PEOPLE OF ROMANIA se lansează la galeria Simeza
All Stars For Outernational
La drum cu tata, un road movie plin de candoare, din 3 februarie în cinematografe

‘DADA OBSESSION’ Fanzin | Apel pentru lucrări

de veiozaarte  |  4 mai, 2016  |  0 comentarii

dADa

for English please scroll down

 

GRPL/CNTR (grupul contur) este onorat să anunțe un apel pentru lucrări de artă. Lucrările alese vor fi parte integrantă a fanzinului – respectiv ale compilațiilor audio/video – conceput/-e cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la primul manifest dADa (14. Iulie 1916, Cabaret Voltaire, Zürich).

Un prieten ciripea “Calls are raising New Walls” (@brechtorama). Dacă DADA a murit, cum să fii sigur că odată ce am îngropat DADA în muzee, volume groase de istoria artei, monumente, expoziții comemorative, tururi ghidate la Cabaret Voltaire – va și rămîne îngropat?

În epoca reacțiilor pozitive, a big data (DADA?), a destructo-capitalismului creativ și a politicilor anti-emigrare, poate că a venit vremea lui NUNU.

Nu, nu ne mai trimiteți nimic?! Orice apel impune barierele lui și zidurile de azi pot fi construite de DADA-ul de ieri. Poate acum NUNU este strigătul comenzii vocale, distorsionat – dar percutant -, filtrat prin vocoder și scîncit prin Text-to-Speech de glasul asistenților personali virtuali, al SIRI-urilor și spambotzilor care îți dau peste cap programarea, ofertele de Vinerea Neagră, agregînd știri și transformînd totul într-o farsă media.

În concluzie, vă implorăm să ne trimiteți ce credeți că ar intra și ce ar rămîne pe dinăuntrul și pe dinafara anului în care sărbătorim 100 de ani de DADA și poate, chiar mai bine, tot ce urmează a fi inclus în următorii 100 de ani de NUNU! (Ștefan Tiron / Megatron)

Participanții sînt rugați să înscrie maximum două lucrări, după cum urmează:

● literatură (poezie, eseu etc) [max. 800 cuvinte; format .doc / .txt / .pdf];
● colaj / fotografie / ilustrație [max. A4, 300 dpi; format .jpg / .tiff / .pdf];
● lucrări audio [fișiere audio: 320Kbps .mp3 / .wav / lungime variabilă];
● lucrări video [fișiere video: H.264 .mp4 / lungime variabilă].

Toate lucrările vor fi denumite astfel “titlu_numele tău” și vor fi trimise prin intermediul http://www.wetransfer.com/ la adresa grupulcontur@nullgmail.com.

Fără taxă de înscriere. Deschis tuturor.
Termen pentru înscriere 31. Mai 2016

==========

‘DADA OBSESSION’ FANZINE | CALL FOR WORKS

GRPL / CNTR (grupul contur) is honored to announce a call for artwork. The selected works will be part of a fanzine and audio / video compilations designed to celebrate the 100th anniversary of the first Dada manifesto (14 July 1916, Cabaret Voltaire, Zürich).

A friend of mine tweeted „Calls are raising New Walls” (@brechtorama). If DADA died, how can you be sure that once DADA is buried in museums, large volumes of art history, monuments, commemorative exhibitions, guided tours to Cabaret Voltaire – will remain buried?

In the era of positive reactions, of big data (DADA?), of creative destructo-capitalism and anti-immigration policies, maybe it’s time to NUNU.

No, you’re not sending us anything?! Any call imposes its own barriers and the walls of today can be built by the yesterday’s DADA. Maybe now NUNU is the cry of the voice command, distorted – but jerky – filtered through the vocoder and whined through Text-to-Speech by the voice of virtual personal assistants, by SIRI and spam-botz that turn your programming and Black Friday offers upside down, amassing news and transforming everything into a huge media-hack.

Thus, we beg you to send us what you think should enter and what should stay on the inside and on the outside of the year we celebrate 100 years of DADA and perhaps even better, all everything to be included in the next 100 years of NUNU (Ștefan Tiron / Megatron)

All participants are asked to enter maximum up to two works, as follows:

● literature (poetry, essay, etc.) [max. 800 words; .doc / .txt / .pdf];
● collage / photo / illustration [max. A4, 300 dpi; .jpg / .tiff / .pdf];
● audio works [320Kbps .mp3 / .wav / variable length];
● video works [H.264 .mp4 / variable length].

All works will be named as „title_your name” and will be sent viahttp://www.wetransfer.com/ at grupulcontur@nullgmail.com.

No entry fee. Open to all.
Deadline for registration 31 May 2016.

EVENIMENTE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *